Over Sia Projects


Sia Projects

Sia Projects staat voor het leggen van verbinding tussen ouderen en jongeren onderling en met elkaar, het bijdragen aan het welzijn van ouderen en jongeren door het stimuleren van de ontwikkeling en het behoud van cultuur en tradities.

Zij stimuleert hierbij het actief burgerschap in de samenleving. Tevens initieert en ondersteunt de stichting de cultuur en tradities van diverse bevolkingsgroepen.

De doelstellingen van de stichting is ook om de sociale omgang en sociale participatie onderling te verbeteren, danwel bevorderen.


CONTACT Onze Projecten